Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stichting Oranjedag Veenendaal moet wel een van de oudste stichtingen van Veenendaal zijn. Op 1 februari 2023 is zij officieel 119 jaar oud.

In een zo respectabele levensloop is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Hoewel Oranjedag haar leven op 1 februari 1904 als Vereeniging Oranjedag Veenendaal officieel begon, bestond de Vereniging daarvoor officieus ook al.

In 1896 werd namelijk een aantal deftige heren door de toenmalige burgemeester van Veenendaal, jhr. L.H.J.M. van Asch van Wijck bijeen geroepen om voorbereidingen te treffen voor de kroningsfeesten van 1898. Dat feest duurde twee dagen, omdat het programma te lang was om in één dag te worden afgewerkt. En een vol programma is altijd traditie gebleven bij Stichting Oranjedag Veenendaal. Door de jaren heen werd een keur aan activiteiten georganiseerd en werd er achter de schermen veel werk verzet. Alleen de Tweede Wereldoorlog vormde een onvrijwillige onderbreking, want de bezetter stond geen enkel vertoon van oranjegezindheid toe.

In die meer dan honderd jaar zijn er uiteraard heel veel bestuursleden geweest die zich met enthousiasme inzetten voor de organisatie van (toen nog) Koninginnedag.

De herdenking op 4 mei organiseert de stichting ook, en voor de viering van 5 mei wordt eens in de vijf jaar binnen de stichting een speciale commissie in het leven geroepen.

Elk jaar en dus ook dit jaar wordt er met plezier aan gewerkt om van Koningsdag een gezellige en succesvolle dag te maken. Maar hoe hard we ook werken en hoe we ook ons best doen……over de medewerking van het oranjezonnetje hebben we niets te zeggen. We kunnen alleen maar hopen dat ze zich ook dit jaar weer van haar zonnige kant zal laten zien.

Kortom, Veenendaal staat op 27 april (5 mei, eens in de 5 jaar) bol van de activiteiten. De Veense bevolking is van harte welkom om het feest mee te vieren.